Monthly Archives: November 2017

วินัยที่ขาวพุทธพึงปฏิบัติ

วินัยที่ขาวพุทธพึงปฏิบัติ

“ทุกคนที่ถือตัวว่าเป็นชาวพุทธ จะต้องสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมิปัญญา ความสามารถ และ โอกาสของตนที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่กระจ่างถูกต้องในหลักธรรม
และเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วเห็นประโยชน์แล้ว ก็น้อมนำมาปฏิบัติในกิจวัตรและในกิจการของตน เพื่อให้ได้รับผล คือความสุข ความสงบร่มเย็น และความเจริญงอกงามในชีวิตเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับ ตามขีดความสามารถและความประพฤติของแต่ละคน”

 

หมั่นทำบุญเจริญภาวนา

“ที่ว่าบุญนั้นนะ ก็อยู่ในข้อที่เรียกว่าทำทนแล้วก็ที่ถูกนั้นทำบุญแล้วก็พยายามทำอะไรที่ดีที่ถูกต้อง ที่สวยงาม ที่สุจริต ที่ ไม่ทำให้เดือดร้อนก็เป็นศีล แล้วเมื่อมีศีลแล้ว เราก็สามารถที่จะทำ เมื่อมีสมาธิแล้วก็ภาวนาอยู่ตลอดทุกวันติดต่อไป มันก็เกิดปัญญา

พระท่านสรุปเสมอว่า ศีล สมาธิ ปัญญา นี้ก็คือการสรุป ของมรรครวมกันเราก็ได้อริยสัจที่ ๔ เมื่อเราได้อริยสัจที่ ๔ แล้ว เราก็จะได้อริยะสัจที่ ๓ เพราะถ้ามีปัญญา แล้วก็หลุดพ้นหมายความว่าเข้าใจอันนี้แล้ว ก็ไปเข้าใจถึงขั้นสูง คือ อริยสัจ ๔ ไม่ใช่เล่น”

 

ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท

“วิถีชีวิตของมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียว ไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้น

ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่ ทุกๆ คนจะต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และ เตรียมการไว้ให้พร้อมในทุกเวลา เพื่อเผชิญและแก้ไขความไม่ปกติความเดือดร้อนนั้น ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และความสามัคคีธรรม จึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบา และกลับร้ายให้กลายเป็นดี”

สติมี สตางค์มา

สติมี สตางค์มา

การขาดสติในการแทงบอลออนไลน์ นั้นมีแต่จะพาให้อับจนครับผม ซึ่ง วิธีเล่นคาสิโน ผ่านมือถือระบบ Android ทุกรุ่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเสียเงินมากไปกว่า เดิมเข้าไปอีกครับ เพราะ วิธีเล่นคาสิโน ผ่านมือถือระบบ Android ทุกรุ่น ธรรมชาติของมนุษย์ นั้นเมื่อแทงบอลเสียแล้ว ก็อยากที่จะคิดเอาคืนจึงได้ลงแทนด้วยเงินที่มากขึ้นซึ่ง ถ้าหากไม่มีสติและคิดตรึกตรองรูปแบบการเล่นบอลของแต่ละทีม คิดแต่จะเอาเงินคืนอย่างเดียว ก็อาจจะทำให้เราเสียเงินมากขึ้นไปอีกครับ

การจัดสรรเงินในการแทงบอลออนไลน์

การจัดสรรเงินในการแทงบอลออนไลน์

ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่นักแทงบอลต้องรู้ไว้เลยเพราะ สำคัญมา วิธีแจ้งฝาก-ถอนVIP2541 คือเรื่องของการจัดการเงินที่ได้มาจากการชนะแทงบอลออนไลน์ เพราะ มันจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการเล่นครั้งต่อๆไปของเราด้วย โดยถ้าหากเรานั้นจัดการเงินที่ได้มาจากการเดิมพันม่ดี วิธีแจ้งฝาก-ถอนVIP2541 หรือ ไม่จัดการมันเลย ก็อาจจะทำให้เราเผลอไผลลืมหักทุนออกและนำมันไปแทง ไปเล่นใหม่ทั้งหมดและถ้าหากโชคไม่เข้าช้างเราล่ะ ก็เราอาจจะเสียหมดทั้งกำไรและหมดทั้งทุนได้ครับ

พระบรมราโชวาท

 

พระราชดำรัสพระราชทาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๑๖

…พระพุทธศาสนา… ชี้ทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากโทษ ช่วยให้เกิดความเจริญร่มเย็นได้อย่างแท้จริง เพราะมีคำสอนที่มีลักษณะพิเศษ ประเสริฐ ในการที่อาศัยเหตุผลอันถูกต้องเที่ยงตรง ตามความเป็นจริงพื้นฐานและแสดงคำอธิบายที่ครบถ้วน ชัดเจน อันบุคคลสามารถใช้ปัญญาไตร่ตรองความ และหยิบยกขึ้นปฏิบัติ เพื่อให้ควาทสุขความเจริญและความบริสุทธิ์ ได้ความสามารถและอัธยาศัยของตนๆ จึงเป็นศาสนาที่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์ และเป็นประโยชน์ได้แท้จริงแก่ทุกคน

 

สมาธิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร

ครั้งแรกที่ทราบว่า… พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติธรรมนั้น คือผมเข้าไปอยู่ในวัง …ความจริง… ผมเข้าไปอยู่ในวังตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.๒๕๑๓ คือในปี ๒๕๑๐ ผมเริ่มข้าเผ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่ตอนนั้นยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกวัง ได้รับคำสั่งให้เข้าเฝ้าเพื่อตามเสด็จ เวลาเสด็จ ไปเยี่ยมตำรวจทหาร เป็นบางครั้งบางคราว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ผมจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายตำรวจราชสำนักประจำ …หมายความว่า… ได้เข้าไปอยู่ประจำหน้าที่ในราชสำนัก พอเข้าไปถึงจึงได้รู้ทันทีว่า พรเจ้าอยู่หัวทางปฏิบัติเจริญสมาธิอยู่เสมอ

 

ความสนใจในการปฏิบัติสมาธิ

ความจริงตัวผมเอง ก็มีความสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ มาก่อนหน้าที่จะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในวัง แต่ว่าไม่มีโอกาสปฏิบัติอย่างจริงจัง     ครั้งพอได้เข้าไปอยู่ในวัง เข้าไปได้เห็นว่า…. พระเจ้าอยู่หัวทางปฏิบัติ …และ… เห็นนายตำรวจ นายทหาร หลายๆท่าน ที่รับราชการอยุ่ใกล้กัน เขาปฏิบัติกัน เจริญรอยตามพระยุคลบาท พากันฝึกสมาธิอย่างขะมักเขมัน ผมจึงถือโอกาสลงมือปฏิบัติตาม

ทรงพระกรุณาแนะนำเรื่องสมาธิเสมอ

หลังจากที่พวกเราลงมือปฏิบัติกันแล้วเวลามีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละออกธุลีพระบาท พระเข้าอยู่หัวจะทรงกรุณารับสั่งเรื่องสมาธิกับพวกเราเสอม …และ… พระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกครั้ง ซึ่งผมก็ยังจำได้ และนำวิธีฝึกปฏิบัติของพระเจ้าอยู่หัว มาฝึกปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิของผมนั้นมีปัญหาว่าเมื่อตอนหัดใหม่ๆ ผมไม่มีครู ผมหัดจากหนังสือ และหนังสือที่ใช่เป็นหลัก คือ หนังสือของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยใช้วิธีอานาปานสติ