อัตราความเคร่งเครียด ภายในประเทศไทยมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก !!

ในขณะนี้เมืองไทยได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนที่เพิ่มมาขึ้นเยอะมากๆ ทำให้มีสภาพการณ์ของการคลังด้านในครอบครัวหรือตัวเองมีการขัดสน ซึ่งผลพวงนี้มีสาเหตุจากสังคมในตอนนี้ของเมืองไทยได้มีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจต่างๆมากขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และก็ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเองก็มีอัตราการแข่งขันชิงชัยของธุรกิจกันจำนวนไม่ใช่น้อย ซึ่งจากการประลองทางธุรกิจนี้มีผลต่อประชากรที่อยู่ภายในประเทศไทย ในเรื่องอัตราการว่าจ้างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ โดยอัตราการว่าจ้างทำให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ความตึงเครียดของประชาชนได้เช่นไร ผลพวงนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุว่าพลเมืองไทยในตอนนี้ได้มีอัตราที่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คาดว่ายังอาจจะมีอัตราราษฎรที่ยังคงเพิ่มสม่ำเสมอไป ทำให้ต้นเหตุในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมากขึ้นของสามัญชนมาทำให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานเข้ามา ธุรกิจที่มีการทำงานในขณะนี้ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ซึ่งทำให้ควรจะมีการเลิกว่าจ้างบุคลากรสถานที่สำหรับทำงานอยู่ก่อนรวมทั้งแก่ที่มากก็เลยไม่ผ่านสามารถปฏิบัติงานบ้างอย่างได้ ซึ่งจากการที่ธุรกิจปรับปรุงทางเทคโนโลยีนั้น จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยนี้เพื่อมาร่วมดำเนินงานไปกับธุรกิจที่ทำ ซึ่งจะกระทำจ้างแรงงานราษฎรแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาเยอะมากๆ ก็เลยเป็นเหตุที่กระตุ้นอารมณ์ความเคร่งเครียดที่เกิดการเลิกจ้างแรงงานในธุรกิจต่างๆภายในประเทศไทยจำนวนมาก จากผลพวงนั้นทำให้คนที่โดยเลิกว่าจ้างงานกำเนิดสถานการณ์ความตึงเครียดสอดแทรกขึ้นมา และก็ยังมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ที่จะต้องมี รายจ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพของตนรวมทั้งครอบครัว ก็เลยเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้พลเมืองในประเทศไทย ณ ขณะนี้มีสภาพการณ์ความตึงเครียดกันมากขึ้น จากการสำรวจพบว่าคนที่มีสภาพการณ์ทางความเคร่งเครียดสูงที่สุดปัจจุบันนี้โดยมากมาจากคนที่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 25 ปี หรือวัยรุ่น แล้วก็ ตั้งแต่ช่วงอายุ 50 – 60 ปี วัยแก่ นั้นมีสภาพการณ์ความตึงเครียดเยอะที่สุด ด้วยเหตุว่าสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ได้มีการแข่งทางธุรกิจกันเพิ่มมากขึ้น แม้กระนั้นสภาพเศรษฐกิจยังปราศจากความแน่ๆ ก็เลยมีอัตราการว่าจ้างที่จำกัด ซึ่งในตอนวัยรุ่น เมื่อศึกษาวิจัยจบใหม่แล้วอยากได้หางานทำเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงชีพตนเองหรือครอบครัว ทำให้ควรมีการแข่งขันชิงชัยกับวัยรุ่นที่พึ่งพิงสำเร็จการศึกษามาเหมือนกัน เพื่อทำงาน ได้ผลให้มีอัตราคนที่ตกงานมากยิ่งขึ้นและก็ ตอนวัยแก่เองก็กำเนิดอุปสรรคต่อการเลิกว่าจ้างงาน ด้วยเหตุว่ามีช่วงอายุที่ออกจะมากมายทำให้ธุรกิจที่ว่าจ้างอยู่ในตอนนี้เลิกว่าจ้าง ซึ่งเสมือนการตัดทอนกำลังทางด้านการเงินเพื่อจะอุปการะครอบครัวของตัวเองไป ก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้สภาพการณ์ความตึงเครียดของพลเมืองไทยในตอนวัยรุ่น รวมทั้งวัยแก่มีอัตราที่มากขึ้นสูงอย่างใหญ่โต