Spa in chiangmai ธุรกิจอนาคตไกล

สปาและการนวดของไทยถือเป็นกลุ่มงานบริการที่สามารถสร้างชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยเฉพาะกับ “การนวดแผนไทย” โดยปัจจุบัน Spa in chiangmai ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการช่วยผลักดันให้สปาไทยมีความพร้อมในด้านคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมกันแข่งขันในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องช่วยการันตีให้กับ Spa in chiangmai ได้อย่าง ชัดเจนอีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักสปาไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะในความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพมาตรฐานที่ดีของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ประเทศไทยมีชื่อเสียงมากในฐานะที่เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Spa in chiangmai การสร้างรายได้ผ่านบริการนวดและการรักษาความงาม จึงสร้างช่องทางสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน สปา ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกทางหนึ่ง นั้นทำให้การเพิ่มมาตรฐานของธุรกิจ Spa in chiangmai จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงให้ประเทศอีกทางหนึ่งในอนาคต Spa in chiangmai อนาคตในตลาดสดใสทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนก็เริ่มได้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านแล้วแต่รูปแบบและขนาดของร้าน และนี่คือธุรกิจที่ภาครัฐเองก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะถือเป็นงานฝีมือที่สามารถส่งออกในตลาดต่างประเทศได้ และเนื่องจากเป็นงานที่ขายเรื่องฝืมือจึงไม่จำเป็นต้องสต็อคสินค้า รูปแบบรายได้ค่อนข้างแน่นอนรายจ่ายก็ไม่จุกจิกมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นๆ รูปแบบของธุรกิจสปา 1. ในการเลือกทำธุรกิจสปาอาจจะมีแบบครบวงจรในร้านเดียวหรืออาจจะเลือกตามแต่ที่เราถนัดก็ได้ ซึ่งรูปแบบของร้านสปาก็มีด้วยกัน 4 ประเภทคือ การนวด มีทั้งที่เป็นแบบนวดเท้า นวดตัว นวดแผนไทย และการนวดแบบตะวันตก มีการจุดเทียนหอมเป็นอโรมาเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย 2. ทำ Treatment เป็นสปาที่มีการใช้ยาหรือสมุนไพรทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย ได้ทั้งการบำรุงผิวกายและหน้า อาจจะไม่ต้องมีทักษะด้านการนวดเหมือนแบบแรกมากนัก 3. การขายอุปกรณ์ทำสปา จะเรียกว่าเป็นบริการเสริมสำหรับธุรกิจนี้ที่ควรมีอุปกรณ์ต่างๆ… Continue reading Spa in chiangmai ธุรกิจอนาคตไกล